Privacy Statement

Inleiding

Hier vind je de privacy verklaring van BeneVit. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd moeten worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

Michael van BeneVit

A. BeneVit

Je leest op dit moment de privacy verklaring van BeneVit. BeneVit is een Consultancy bedrijf  dat zich richt op General Management , Coaching, Account Management  en Acquisitie.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BeneVit verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BeneVit, neem dan gerust contact op!

info@BeneVitdesign.nl.  +31 (0)633583936

 

B. Doel verwerking persoonsgegevens

BeneVit verwerkt persoonsgegevens  voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 1. 1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BeneVit via de website .In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een product aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en productomschrijving. Daarnaast worden gegevens verzameld die telefonisch, per e-mail en/ of via Social Media  doorgegeven worden.
 2. Analytics. De website van BeneVit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 3. Payment Processors

Betalingen afgehandeld via de ING-bank. De ING-bank  verwerken uw betaalgegevens zoals uw  naam, bankrekening- of creditcardnummer.

 1. Facturatie en Boekhouden.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de off-line software   Wij registreren uw naam , adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling/opdracht. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

C. Ontvangers

De gegevens die BeneVit ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. One.com.

De e-mail, de website en back-ups van BeneVit wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van BeneVit zijn op de servers van One.com opgeslagen.

 1. Payment Processors.

Als jij een bestelling plaats via de formulieren of via mail , worden alle gegevens die jij achterlaat opgeslagen worden op de systemen van de ING-bank.

 1. Facturatie en Boekhouden.

Voor het factureren en de administratie  gebruikt BeneVit Desktop- software. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen en productomschrijving worden lokaal opgeslagen.

D. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BeneVit, voor het doel van de gegevensverwerking, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling daartoe verplicht zijn of worden.

1. Contact opnemen.

Op het moment dat je contact opneemt met BeneVit via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

 1. Analytics.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 1. Payment Processors.

De ING-Bank bewarartuw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan.

 1. Facturatie en administratie.

BeneVit bewaart de opgeslagen informatie niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan.

 

E. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door BeneVit of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.  Verder zorgt BeneVit voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van BeneVit privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast  zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van   dienstverleningen waarvoor  derden inschakeld worden.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen en   zullen uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden

 

F. Jouw Rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BeneVit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BeneVit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

 1. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BeneVit. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

 1. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BeneVit opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BeneVit al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

 1. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BeneVit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

 1. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BeneVit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat BeneVit jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@BeneVit.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

G. Plichten

BeneVit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BeneVit . Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om  te kunnen  communiceren.. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BeneVit de betreffende dienst  en/of de producten niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BeneVit met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

BeneVit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BeneVit dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BeneVit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

info@BeneVit.nl